Berita Acara MUNAS 14

02-10-2015

Pada Hari Sabtu, tanggal Sembilan Belas Bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, setelah mendapatkan hasil ketetapan resmi dari Sidang MUNAS XIV – IAI yang dilaksanakan di Medan, telah memilih dengan hormat :

Ahmad Djuhara, IAI
 
Sebagai Ketua Umum IAI / Formatur masa bakti 2015 – 2018.
 
 
Sesuai dengan Ketetapan Munas No. 001/MUNAS-IAI/2015 Tentang Dewan Keprofesian, telah mengangkat dan mengesahkan nama-nama Dewan Keprofesian IAI masa bakti 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

 1. Didi Haryadi, IAI, AA
 2. Karnaya, IAI
 3. Sumardi SM, IAI
 4. Rizal Syarifuddin, IAI
 5. Nicolaus Simamora, IAI
 6. Alfiandri Amir, IAI
 7. Permadi Herry Putranto, IAI, AA

 

Sesuai dengan Ketetapan Munas No. 008/MUNAS-IAI/2015 Tentang Majelis Arsitek, telah mengangkat dan mengesahkan nama-nama Majelis Arsitek IAI masa bakti 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

 1. Budi A. Sukada, IAI
 2. Elkanady Ickrom Muftizar Adil, IAI
 3. Moch. Oto Riskandar, IAI
 4. Mark Ignatio Aditjipto, IAI
 5. Widya Wijayanti, IAI
 6. Bambang Eryudhawan, IAI
 7. Soni Pratomo, IAI

Sesuai dengan Ketetapan Munas No. 009/MUNAS-IAI/2015 Tentang Dewan Kode Etik, telah mengangkat dan mengesahkan nama-nama Dewan Kode Etik IAI masa bakti 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

 1. Han Awal, IAI
 2. Bambang Barata, IAI
 3. Eko Agus Prawoto, IAI
 4. Endy Subijono, IAI, AA
 5. Puguh Harijono, IAI
 6. Mascheijah, IAI
 7. Timmy Setiawan, IAI

Sesuai dengan Ketetapan Munas No. 011/MUNAS-IAI/2015 Tentang Dewan Pendidikan Arsitek, telah mengangkat dan mengesahkan nama-nama Dewan Pendidikan Arsitek IAI masa bakti 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

 1. Eko ALvares, IAI
 2. Tavip Kurniadi Mustafa, IAI
 3. Prof. Yandi Andri Yatmo
 4. David Hutama
 5. Bambang Sumardiono, IAI
 6. Prof. Putu Rumawan Salain, IAI
 7. Azhar A. Arif, IAI