Daftar Anggota Profesional Utama

06-07-2011

Berikut ini adalah daftar anggota profesional IAI yang telah memiliki Sertifikat Ke-Ahlian tingkat Utama dibidang arsitektur berdasarkan data terkini dari Dewan Keprofesian Arsitek

  1. Telah mengikuti penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek
  2. Telah mengikuti minimum 4 Penataran Keprofesian
  3. Telah menangani 10 proyek tata olah lengkap
  4. Pengalaman kerja minimum 12 tahun

4 Agustus 2011

No.Nomor AnggotaNamaCabang
1 02792 I Wayan Risna, IAI Bali
2 02921 Nalla Krishna S., IAI Bali
3 07641 I Ketut Sarjana, IAI Bali
4 08500 I Gusti Ketut Suarya, IAI Bali
5 00794 Paulus Sinengko, IAI DKI Jakarta
6 00045 Zachri Zunaid, IAI DKI Jakarta
7 00769 Johanes Tubagus Bambang Darjono DKI Jakarta
8 00778 Timmy Setiawan Tjahya, IAI DKI Jakarta
9 00805 Husein Mulyana, IAI DKI Jakarta
10 00837 Tomik Soetomo W., IAI DKI Jakarta
11 00844 Irnawati J. Haryokusumo, (Almh) DKI Jakarta
12 00868 Alya Riva, IAI DKI Jakarta
13 00878 Anton Suhardianto H., IAI DKI Jakarta
14 00946 Bayu Pradhana, IAI DKI Jakarta
15 00992 Ronald Londam Tambun, IAI DKI Jakarta
16 01031 Puguh Harijono, IAI DKI Jakarta
17 01045 Endy Subijono, IAI DKI Jakarta
18 01046 Iwan Pandji Astrawinata, IAI (Alm) DKI Jakarta
19 01064 Jusuf Setiadi, IAI DKI Jakarta
20 01083 Rianto Kusumo, IAI DKI Jakarta
21 01153 Hendrajaya Isnaeni, IAI DKI Jakarta
22 01283 Tateng Kurniahadi Djajasudarma, IAI DKI Jakarta
23 01297 Mansur Sofwan, IAI DKI Jakarta
24 01318 Arya Abieta, IAI DKI Jakarta
25 01385 Intan Irawati Asdarianto, IAI DKI Jakarta
26 01390 Budiman Hendropurnomo, IAI DKI Jakarta
27 01403 Mustafa Ramadhan, IAI DKI Jakarta
28 01461 Harjono Sumarsono, IAI  DKI Jakarta
29 01479 Tedja Sumirat, IAI DKI Jakarta
30 01486 Yudi Wahyono, IAI DKI Jakarta
31 01516 Loka Sangganegra, IAI DKI Jakarta
32 01544 Susilo, IAI DKI Jakarta
33 01701 Hotma H. Toruan, IAI DKI Jakarta
34 01809 Felicitas Emmyanti Susilo, IAI DKI Jakarta
35 01881 Sonny Sutanto, IAI DKI Jakarta
36 01896 Theodorus Eddy Kustanto D, IAI DKI Jakarta
37 01933 Chiquita Marina Pitono, IAI DKI Jakarta
38 02173 Rudy Mochtarjadi Soetardjo, IAI DKI Jakarta
39 02318 Irsal Said, IAI DKI Jakarta
40 02403 Ratna Setyawati DKI Jakarta
41 02416 Thomas Tirtha Kamadjaja, IAI DKI Jakarta
42 02422 Prem Rupchand Jethnani, IAI DKI Jakarta
43 02492 A. Pris Satia Marzuki, IAI DKI Jakarta
44 02668 Sugeng Triyadi, IAI DKI Jakarta
45 02861 Danang Triratmoko, IAI DKI Jakarta
46 02867 Gregorius Antar, IAI DKI Jakarta
47 00032 Rusjdi Hatamarrasjid, IAI DKI Jakarta
48 00037 Nurrochman Siddharta, IAI DKI Jakarta
49 00052 Suntana S. Djatnika, IAI DKI Jakarta
50 00054 Utomo Brodjonagoro, IAI DKI Jakarta
51 00057 Ruchjat Tjakrawiralaksana, IAI DKI Jakarta
52 00060 Warman Anwar, IAI DKI Jakarta
53 00062 Sandra Lily Nataprawira, IAI DKI Jakarta
54 00063 Hadi H. Nataprawira, IAI DKI Jakarta
55 00066 Adhi Moersid, IAI DKI Jakarta
56 00078 Raysoeli Moeloek, IAI DKI Jakarta
57 00095 Mustafa Pamuntjak, IAI DKI Jakarta
58 00102 Sugeng Buddhisuharto, IAI DKI Jakarta
59 00112 Hoemar Tjokrodiatmo, IAI DKI Jakarta
60 00114 Mohamad Rizal Ismael, IAI DKI Jakarta
61 00125 Nizar Nasir (Alm) DKI Jakarta
62 00143 Lauddin Macknun (Alm) DKI Jakarta
63 00149 Suwarmo Soepeno, IAI DKI Jakarta
64 00167 Gunawan Tjahjono, IAI DKI Jakarta
65 00190 Michael Sumarijanto, IAI DKI Jakarta
66 00206 Karnaya, IAI DKI Jakarta
67 00220 Vincent Winarko, IAI DKI Jakarta
68 00223 Franky Du Ville, IAI DKI Jakarta
69 00228 Soedarto, IAI DKI Jakarta
70 00230 Darrundono, IAI DKI Jakarta
71 00258 Achmad Sofyan, IAI DKI Jakarta
72 00264 Bambang Adisetioso, IAI DKI Jakarta
73 00361 Satrio Setyawan, IAI DKI Jakarta
74 00365 Asdarianto Asmoeadji, IAI DKI Jakarta
75 00373 Sjaiful Arifin, IAI DKI Jakarta
76 00394 Aboesoemono Harsojo, IAI DKI Jakarta
77 00449 Amiroel Fachri Agoes, IAI DKI Jakarta
78 00450 Muchlis Danuwikarsa, IAI (Alm) DKI Jakarta
79 00485 Zarwin Nizar, IAI DKI Jakarta
80 00556 Soekandar Argadinata, IAI (Alm) DKI Jakarta
81 00704 Adji Sarnanto, IAI DKI Jakarta
82 00012 Zaenudin Kartadiwiria, IAI DKI Jakarta
83 00030 Han Awal, IAI DKI Jakarta
84 03731 Henry Kusnadi, IAI DKI Jakarta
85 03808 Nugroho Widhi, IAI DKI Jakarta
86 03826 Benny Surya, IAI DKI Jakarta
87 04227 Joe Louis Widodo, IAI DKI Jakarta
88 04248 Budi Heriyanto, IAI DKI Jakarta
89 04262 Estu Mardiana, IAI DKI Jakarta
90 04316 Sardjono Sani, IAI DKI Jakarta
91 04378 Santoso Wibowo Reksoprodjo, IAI DKI Jakarta
92 04499 Mira Krisyanti, IAI DKI Jakarta
93 04622 Panogu Silaban, IAI DKI Jakarta
94 04936 Moh. Revodi Ahmad, IAI DKI Jakarta
95 05131 Irina Kencana Sari, IAI DKI Jakarta
96 05134 Bambang Widjanarko, IAI DKI Jakarta
97 05186 Haryono, IAI DKI Jakarta
98 05299 Reggy Widjaya, IAI DKI Jakarta
99 05334 Aaron Purbosatrio P., IAI DKI Jakarta
100 05337 Didi Haryadi, IAI DKI Jakarta
101 05581 Achmad Fauzi Maskan, IAI DKI Jakarta
102 05582 Mochamad Hartono, IAI DKI Jakarta
103 05583 Eka Prihatini, IAI DKI Jakarta
104 10365 Martinus Reynaldi Izaak, IAI DKI Jakarta
105 07722 Prasetyoadi, IAI DKI Jakarta
106 06557 Hersia Nurani, IAI DKI Jakarta
107 06558 Tresnowati, IAI DKI Jakarta
108 07221 Yatty Latif Budiono, IAI DKI Jakarta
109 07235 Achmad Noerzaman, IAI DKI Jakarta
110 07331 Rama Candra, IAI DKI Jakarta
111 07747 Henry BD Sirait, IAI DKI Jakarta
112 08184 Karya Subagya, IAI DKI Jakarta
113 09393 Pang Jaw Kheng, IAI DKI Jakarta
114 09394 Teguh Han Gie, IAI DKI Jakarta
115 09950 Ardi Jahya, IAI DKI Jakarta
116 11577 Masykur Fauzi, IAI DKI Jakarta
117 11912 FX. A. Budi Cahyono, IAI DKI Jakarta
118 07220 Samuel Aprianto Budiono, IAI DKI Jakarta
119 00081 Aswito Asmaningprodjo, IAI Jawa Barat
120 00082 Slamet Wirasonjaya, IAI Jawa Barat
121 00088 Mohammad Danisworo, IAI Jawa Barat
122 00830 Basauli Umar Lubis, IAI Jawa Barat
123 02493 Permadi Herry Putranto, IAI Jawa Barat
124 02722 Harisanto Jawa Barat
125 03159 Tuty Zardania Sumargono, IAI Jawa Barat
126 07376 Gerarda Rosana, IAI Jawa Barat
127 06757 Henry Ardianto, IAI Jawa Tengah
128 00084 Sugeng Gunadi, IAI Jawa Timur
129 03390 Mark Ignatio Aditjipto, IAI Jawa Timur
130 03392 Jimmy N. K. Priatman, IAI Jawa Timur
131 03967 Sundoro Hadi Yuwono, IAI Jawa Timur
132 07560 Edwin Nafarin, IAI Jawa Timur
133 11381 Herman Oslan, IAI Jawa Timur
134 00669 Elkanady Ickrom Muftizar Adil, IAI Kalimantan Selatan
135 08442 Khairil Anwar, IAI Kalimantan Timur
136 04263 Rislan Syarief Lampung
137 07303 Junaedi Rahim, IAI Papua
138 04274 Moch. Ramdhan Pomanto, IAI Sulawesi Selatan
139 01136 Ananto Yudono Sulawesi Selatan