IAI-Interaktif
Helpdesk

Pembentukan IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan IAI

Pembentukan IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan IAI


Pembentukan IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan

´╗┐

  1. IAI Provinsi dibentuk oleh Pengurus Nasional di suatu provinsi apabila telah terdapat sekurang-kurangnya 15 anggota IAI;
  2. IAI Wilayah dibentuk oleh Pengurus Nasional berkoordinasi dengan Pengurus Provinsi IAI di satu wilayah atau beberapa kabupaten/kota;
  3. IAI Perwakilan dibentuk oleh Pengurus Nasional di satu negara atau beberapa negara apabila telah terdapat sekurang-kurangnya 15 anggota